Ostheimer Zoo & Wildlife


@Ostheimer Zoo - Lion 19 x 3 x 12cmH

@Ostheimer Zoo - Lion 19 x 3 x 12cmH

$32.50 code 140006

 
@Ostheimer Zoo - Monkey 6 x 2 x 5cmH

@Ostheimer Zoo - Monkey 6 x 2 x 5cmH

$20.95 code 140013

@Ostheimer Zoo - Rhinoceros 19 x 4 x 9cmH

@Ostheimer Zoo - Rhinoceros 19 x 4 x 9cmH

$33.50 code 140015

@Ostheimer Zoo - Zebra 16 x 3 x 11cmH

@Ostheimer Zoo - Zebra 16 x 3 x 11cmH

$42.50 code 140011

Ostheimer Zoo - Elephant Female 16 x 4 x 13.5cmH
 
Ostheimer Zoo - Hippopotamus 18 x 3 x 10cmH

Ostheimer Zoo - Hippopotamus 18 x 3 x 10cmH

$39.50 code 140016

Ostheimer Zoo - Kangaroo 14 x 2.5 x 9.5cmH

Ostheimer Zoo - Kangaroo 14 x 2.5 x 9.5cmH

$35.95 code 140064

 
@Ostheimer Zoo - Grand Bear 13 x 3 x 8.5cmH

@Ostheimer Zoo - Grand Bear 13 x 3 x 8.5cmH

$28.95 code 140065

 
@Ostheimer Zoo - Lioness 19 x 3 x 10cmH

@Ostheimer Zoo - Lioness 19 x 3 x 10cmH

$25.95 code 140007

Ostheimer Zoo & Wildlife Large Set 25pcs

Ostheimer Zoo & Wildlife Large Set 25pcs

$609.95 code 140019W

 
Ostheimer Zoo & Wildlife Medium Set 17pcs

Ostheimer Zoo & Wildlife Medium Set 17pcs

$399.95 code 140019V

 
Ostheimer Zoo & Wildlife Small Set 13pcs

Ostheimer Zoo & Wildlife Small Set 13pcs

$349.95 code 140019U

 
Ostheimer Zoo - Bear 8 x 3 x 15cmH

Ostheimer Zoo - Bear 8 x 3 x 15cmH

$29.50 code 140019

Ostheimer Zoo - Camel 18 x 3 x 12.5cmH

Ostheimer Zoo - Camel 18 x 3 x 12.5cmH

$34.50 code 140014

Ostheimer Zoo - Giraffe 15 x 3 x 20cmH

Ostheimer Zoo - Giraffe 15 x 3 x 20cmH

$38.50 code 140017

 
Ostheimer Zoo - Ostrich 8 x 2.5 x 10cmH

Ostheimer Zoo - Ostrich 8 x 2.5 x 10cmH

$30.50 code 140034